Chi sonä e càntä no nmore màji

Stënuccë dëllu corë tu si laffettë

Stella dorë

Rosa roscë e culurita bellë

Questë jè la stratë dëllu virëvëlandë

Omënë pë femënë ji songhë natë

Mille bongiornë a te primë arruatë

Donnë che va e vinë da Casertë

Vidë che bella lunë che belli stellë

Pratich-antichë

Faccë-dë-malalingua-sërpëntinë

Bella donnë che tinë doi rosë mbettë

Cë sta na donna a qua ci chiamë Annë